Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Børn i mistrivsel - hvad kan du gøre?

Hvis du har kendskab til et barn, som ikke trives, har du pligt til at gribe ind og underrette kommunen.

Er du fagperson og kender et barn, der ikke trives?

"Handleguide for mistanke om børn i mistrivsel” kan du trin for trin se, hvad du kan og skal gøre, hvis du har mistanke om, at et barn ikke trives. Handleguiden er en hjælp til alle, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune. Børn i Mistrivsel - handleguide2014

Værktøjskassen

Pilen nedenfor er din "værktøjskasse". Du klikker på Trin 1, 2 og 3 for at finde de konkrete skemaer og vejledninger, som du anvender i arbejdet omkring det enkelte barn. Værktøjskassen er bygget op omkring ”Handleguide for børn i mistrivsel” og er en hjælp til alle, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune.

Trivselspil

Er du privatperson og kender et barn, der ikke trives?

Som privatperson har du også pligt til at gribe ind, hvis du har kendskab til et barn, der ikke trives. Det kan du gøre ved enten at udfylde et digitalt underretningsskema for borgere, eller du kan henvende dig til vores anonyme rådgivning for at drøfte din bekymring. Du har i begge tilfælde mulighed for at forblive anonym.

  Trin 1 - Forebyggende og tidlig indsats Trin 2 - Netværkssamarbejdet Trin 3 - Akutte sager/underretninger

Forebyggende og tidlig indsats - Trin 1 Netværkssamarbejdet - Trin 2 Akutte sager/underretninger - Trin 3
Opdateret 21. april 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk