Familie og ældre
  • Få siden oplæst

Børn i mistrivsel - hvad kan du gøre?

Hvis du har kendskab til et barn, som ikke trives, har du pligt til at gribe ind og underrette kommunen. Læs vores handleguide (beredskab) her

Som privatperson har du pligt til at gribe ind, hvis du har kendskab til et barn, der ikke trives. Du skal handle på din bekymring ved at underrette kommunen. Du skal give så mange relevante informationer som muligt. På den måde kan vi hjælpe bedst muligt.

Anonym telefon

Ikke-anonym underretning

Hvis du opgiver dit navn i underretningen, har vi mulighed for at kontakte dig for yderligere oplysninger. Det kan være en stor hjælp i vores arbejde.

Der er følgende muligheder:

Anonym underretning

Hvis du ønsker at være anonym, skal du ikke udfylde oplysningerne om dig selv, ligesom du skal undgå at komme med oplysninger, som kan vise, hvem du er. Du skal være opmærksom på, at vi har pligt til at videregive dit navn og kontaktoplysninger til forældrene, hvis vi får disse oplysninger. Hvis du er logget på med dit NemId, vil du blive bedt om at logge ud, inden du kan fortsætte.

Hvis du ønsker at forblive anonym, er der følgende muligheder:

  • Benyt et ANONYMT digitalt underretningsskema
  • Henvend dig til kommunens anonyme rådgivning for at drøfte din bekymring 
  • Ring til Børne- og Ungerådgivningscentret på 4359 1200, og del din bekymring. Fortæl, at du ønsker at forblive anonym.
  • Send et brev uden afsender til Børne- og Ungerådgivningscentret, Bygaden 2, 2630 Taastrup
Det er vigtigt, at vi alle er opmærksomme på, om et barns / en ungs trivsel og udvikling er i fare. Det er derfor godt, at du handler på din bekymring og laver en underretning.
Du bør give så mange relevante informationer som muligt om barnet/den unge og om din konkrete bekymring. På den måde kan vi hjælpe bedst muligt.
Hvis du opgiver dit navn i underretningen, har vi mulighed for at kontakte dig for yderligere oplysninger. Det kan være en stor hjælp i vores arbejde.
Hvis du ønsker at være anonym, skal du ikke udfylde oplysningerne om dig selv, ligesom du skal undgå at komme med oplysninger, som kan vise hvem du er. Du skal være opmærksom på, at vi har pligt til at videregive dit navn og kontaktoplysninger til forældrene, hvis vi har disse oplysninger.
Hvis du er logget på med dit NemId, vil du blive bedt om at logge ud, inden du kan fortsætte.

Hvis du opgiver dit navn...
Kommunen har notatpligt i henhold til offentlighedslovens § 6. Det betyder, at hvis du opgiver dit navn i telefonen, under et møde eller i en skriftlig underretning, er du ikke længere anonym
Når vi modtager en opringning, orienterer vi om reglerne om tavshedspligt og om kommunens notatpligt. Disse regler betyder, at vi ikke lovligt kan ”udstede en forhåndsgaranti” om, at du som underretter kan forblive anonym i forhold til familien.

Hvis du efter at have oplyst dit navn ønsker at forblive anonym, f.eks. på grund af dit forhold til familien som familiemedlem, nabo eller lignende, er der efter forvaltningslovens § 15 mulighed for at undtage dit navn fra aktindsigt. Det kan dog kun ske, hvis det kan begrundes med et særligt hensyn til dig, og kun hvis dette hensyn klart overstiger hensynet til familiens behov for at få oplyst identiteten på hvem, der har underrettet.

Blandt de grunde, der kan give kommunen hjemmel til at lade dig forblive anonym, kan nævnes, at den anmeldte vil bruge oplysningerne til at true, chikanere eller på anden måde forulempe dig. For at kunne vurdere dette vil vi henvende os til Politiet for at få deres vurdering.

Er sagen akut?

Ved mistanke om at et barn eller ung har været udsat for vold eller overgreb, betragtes sagen som akut. Kontakt Familieafdelingen med det samme på telefonnummer 43 59 12 00. Udenfor kommunens åbningstid skal du kontakte Vestegnens Politi på tlf.: 43 86 14 48. Politiet vil derefter kontakte kommunen, der overtager sagen.

Hvis din mistanke er rettet mod forældrene, må du ikke inddrage dem.

Er du medarbejder og skal underrette?

Du har som medarbejder en særlig underretningspligt. Du finder information, vejledning og skemaer på kommunens intranet. Skemaerne guider dig igennem de oplysninger, som er nyttige for en hurtig behandling af underretningen. Du skal være logget på intranettet for at få adgang til dette.

Handleguide "Børn i mistrivsel - Beredskabsplan sager med vold og seksuelle overgreb (april 2019)"

Byrådet vedtog 23-4-2019 den 'beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb (sag 22)', som enhver kommune skal have. Høje-Taastrup Kommune har haft en sådan siden 2012. Som med arbejder kender du den måske som "Handleguide - Børn i mistrivsel".

Handleguide 2019 - Børn i mistrivsel. Kommunalt beredskab i håndtering af sager med overgreb mod børn og unge

Opdateret 29. maj 2019

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk