Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Børn i mistrivsel - hvad kan du gøre?

Hvis du har kendskab til et barn, som ikke trives, har du pligt til at gribe ind og underrette kommunen.

Er du fagperson og kender et barn, hvis trivsel og udvikling er i fare?Mistrivsel

Handleguide for mistanke om børn i mistrivsel kan du trin for trin se, hvad du kan og skal gøre, hvis du har mistanke om, at et barn ikke trives. Handleguiden er en hjælp til alle, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune.

 

Værktøjskassen

Pilen nedenfor er din "værktøjskasse". Du klikker på Trin 1, 2 og 3 for at finde de konkrete skemaer og vejledninger, som du anvender i arbejdet omkring det enkelte barn. Værktøjskassen er bygget op omkring ”Handleguide for mistanke om børn i mistrivsel” og er en hjælp til alle, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune.

Pjecen er under opdatering

Trivselspil

Er du privatperson og kender et barn, hvis trivsel og udvikling er i fare?

Som privatperson har du også pligt til at gribe ind, hvis du har kendskab til et barn, der ikke trives. Det er derfor godt, at du handler på din bekymring og laver en underretning.

Du bør give så mange relevante informationer som muligt om barnet/den unge og om din konkrete bekymring. På den måde kan vi hjælpe bedst muligt.

Ikke-anonym underretning

Hvis du opgiver dit navn i underretningen, har vi mulighed for at kontakte dig for yderligere oplysninger. Det kan være en stor hjælp i vores arbejde.

Der er følgende muligheder:


Anonym underretning

Hvis du ønsker at være anonym, skal du ikke udfylde oplysningerne om dig selv, ligesom du skal undgå at komme med oplysninger, som kan vise hvem du er. Du skal være opmærksom på, at vi har pligt til at videregive dit navn og kontaktoplysninger til forældrene, hvis vi har disse oplysninger. Hvis du er logget på med dit NemId, vil du blive bedt om at logge ud, inden du kan fortsætte.

Hvis du ønsker at forblive anonym, er der følgende muligheder:

  • Benyt et ANONYMT digitalt underretningsskema
  • Henvend dig til kommunens anonyme rådgivning for at drøfte din bekymring 
  • Ring til Børne- og Ungerådgivningscentret på 4359 1200, og del din bekymring. Gør det klart, at du ønsker at forblive anonym.
  • Send et brev uden afsender til Børne- og Ungerådgivningscentret, Bygaden 2, 2630 Taastrup
Forebyggende og tidlig indsats - Trin 1 Netværkssamarbejdet - Trin 2 Akutte sager/underretninger - Trin 3
Det er vigtigt, at vi alle er opmærksomme på, om et barns / en ungs trivsel og udvikling er i fare. Det er derfor godt, at du handler på din bekymring og laver en underretning.
Du bør give så mange relevante informationer som muligt om barnet/den unge og om din konkrete bekymring. På den måde kan vi hjælpe bedst muligt.
Hvis du opgiver dit navn i underretningen, har vi mulighed for at kontakte dig for yderligere oplysninger. Det kan være en stor hjælp i vores arbejde.
Hvis du ønsker at være anonym, skal du ikke udfylde oplysningerne om dig selv, ligesom du skal undgå at komme med oplysninger, som kan vise hvem du er. Du skal være opmærksom på, at vi har pligt til at videregive dit navn og kontaktoplysninger til forældrene, hvis vi har disse oplysninger.
Hvis du er logget på med dit NemId, vil du blive bedt om at logge ud, inden du kan fortsætte.

Opdateret 14. august 2018

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk