Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Forebyggende og tidlig indsats

Nedenfor finder du information omkring forebyggelse og tidlig indsats:

  • Socialstyrelsens pjece: Dialog om tidlig indsats
    I pjecen kan du bl.a. læse om udveksling af oplysninger i det tværfaglige samarbejde. 
  • Forældresamtykkeerklæring
    Når du som forælder skriver under på en samtykkeerklæring, betyder det, at du frivilligt accepterer, at oplysningerne omkring dit barn deles blandt de fagpersoner, der er relevante for at sikre dit barns trivsel.

Trivselspil

  Trin 1 - Forebyggende og tidlig indsats Trin 2 - Netværkssamarbejdet Trin 3 - Akutte sager/underretninger

Forebyggende og tidlig indsats - Trin 1 Netværkssamarbejdet - Trin 2 Akutte sager/underretninger - Trin 3
Opdateret 5. oktober 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk