Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Netværksmøde

Nedenfor finder du som medarbejder alle de nødvendige redskaber til afholdelse af netværksmøder i Høje-Taastrup Kommune:

  • Vejledning i at holde netværksmøde

    I vejledningen kan du læse om, hvordan vi afholder netværksmøder i Høje-Taastrup Kommune. Vejledningen beskriver blandt andet: Netværksmødets formål, hvordan du indkalder til et netværksmøde, hvem der er relevante deltagere, deltagernes kompetencer og opgaver samt referat og opfølgning.  

  • Skema til netværksmøde 
  • Forældresamtykkeerklæring
    Når du som forælder skriver under på en samtykkeerklæring, betyder det, at du frivilligt accepterer, at oplysningerne omkring dit barn deles blandt de fagpersoner, der er relevante for at sikre dit barns trivsel. 

Trivselspil

  Trin 1 - Forebyggende og tidlig indsats Trin 2 - Netværkssamarbejdet Trin 3 - Akutte sager/underretninger

Forebyggende og tidlig indsats - Trin 1 Netværkssamarbejdet - Trin 2 Akutte sager/underretninger - Trin 3
Opdateret 26. april 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk