Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Akutte sager og underretninger

Er du alvorligt bekymret for et barn eller ungs trivsel i hjemmet, skal du underrette kommunen mundtligt eller skriftligt. Du kan altid kontakte Børne- og Ungerådgivningscentret på telefon 43 59 12 00.

Børn i mistrivsel - Akutte sager

Trivselspil

  Trin 1 - Forebyggende og tidlig indsats Trin 2 - Netværkssamarbejdet Trin 3 - Akutte sager/underretninger

Forebyggende og tidlig indsats - Trin 1 Netværkssamarbejdet - Trin 2 Akutte sager/underretninger - Trin 3 

Er du medarbejder og skal underrette?

Når du som medarbejder i Høje-Taastrup Kommune underretter skriftligt, skal du altid bruge underretningsskemaet nedenfor. Skemaet guider dig igennem de oplysninger, som er nyttige for en hurtig behandling af underretningen.

Underretningsskema for medarbejdere

Forældresamtykkeerklæring

Når du som forælder skriver under på en samtykkeerklæring, betyder det, at du frivilligt accepterer, at oplysningerne omkring dit barn deles blandt de fagpersoner, der er relevante for at sikre dit barns trivsel.

Underretningen bør underskrives af din leder. Hvis din leder mod forventning ikke vil underskrive underretningen, har du pligt til at sende underretningen alligevel.

Læs mere om procedurer for underretninger, og hvad der sker, når du underretter, i "Handleguide for mistanke om børn i mistrivsel".

Er du privatperson og vil underrette?

Som privatperson har du også pligt til at gribe ind, hvis du har kendskab til et barn, der ikke trives. Det kan du gøre ved enten at udfylde et digitalt underretningsskema for borgere, eller du kan henvende dig til vores anonyme rådgivning for at drøfte din bekymring. Du har i begge tilfælde mulighed for at forblive anonym, som du kan læse mere om nedenfor.

Er sagen akut?

Ved mistanke om at et barn eller ung har været udsat for vold eller overgreb, betragtes sagen som akut. Kontakt Familieafdelingen med det samme på tlf: 43 59 12 00. Udenfor kommunens åbningstid skal du kontakte Vestegnens Politi på tlf: 43 86 14 48. Politiet vil derefter sørge for, at kommunen kontaktes og tager over i sagen.

Samarbejdspartnere kan i tidsrummet 8.00-10.00 kontakte vagten i Familieafdelingen på telefon 30 45 75 63. Dette gælder kun i akutte og uopsættelige tilfælde.

Hvis din mistanke er rettet mod forældrene, må du ikke inddrage dem.

Læs mere om akutte sager i "Handleguide for mistanke om børn i mistrivsel".

Anonym underretning – hvad skal du gøre?

Du kan vælge at være anonym, når du underretter kommunen. Hvis du gerne vil være anonym, bør du oplyse dette med det samme, når du ringer til Familieafdelingen. Hvis du henvender dig skriftligt, kan du forblive anonym ved enten at:

Hvad er notatpligt?

Kommunen har notatpligt i henhold til offentlighedslovens § 6. Det betyder, at hvis du opgiver dit navn i telefonen, under et møde eller i en skriftlig underretning, er du ikke længere anonym.

Når vi modtager en opringning, orienterer vi om tavshedspligtsreglerne og om kommunens notatpligt. Disse regler betyder, at vi ikke lovligt kan ”udstede en forhåndsgaranti” om, at du som underretter kan forblive anonym i forhold til familien.

Hvis du efter at have oplyst dit navn ønsker at forblive anonym, f.eks. på grund af dit forhold til familien som familiemedlem, nabo eller lignende, er der efter forvaltningslovens § 15 mulighed for at undtage dit navn fra aktindsigt. Det kan dog kun ske, hvis det kan begrundes med et særligt hensyn til dig, og kun hvis dette hensyn klart overstiger hensynet til familiens behov for at få oplyst identiteten på hvem, der har underrettet.

Blandt de grunde, der kan give kommunen hjemmel til at lade dig forblive anonym, kan nævnes, at den anmeldte vil bruge oplysningerne til at true, chikanere eller på anden måde forulempe dig. For at kunne vurdere dette vil vi henvende os til Politiet for at få deres vurdering.

Opdateret 5. oktober 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk