Familie og ældre
  • Få siden oplæst

Børn og unge med behov for støtte

Alle børn og unge i Høje-Taastrup Kommune har krav på en tryg opvækst.
I Børne- og Ungerådgivningscentret vejleder og støtter vi forældre i at skabe de bedste rammer og muligheder for børn og unge i alderen 0-18 år.

far-griber-datter

Du kan henvende dig til Børne- og Ungerådgivningscentret og få støtte, hvis dit barn har særlige udfordringer som f.eks.:

  • Et fysisk eller psykisk handicap
  • Vanskeligheder i dagtilbud, skole/SFO eller klub
  • Bekymrende adfærd eller udvikling  
  • Alvorlige ungdomsproblemer

Det er vores målsætning at give dig og dit barn den nødvendige støtte og vejledning, så dit barn får de bedste muligheder i livet og den hjælp, der er fastsat af lovgivningen indenfor det pågældende område.

Opdateret 28. april 2019

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk