Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Åben Anonym Rådgivning

Åben Anonym Rådgivning er for dig som er barn, ung eller forælder og har brug for at dele dine problemer og udfordringer med en professionel voksen.

Åben anonym rådgivning

Om Åben Anonym Rådgivning

Vi tilbyder professionel rådgivning til familier, børn og unge i Høje-Taastrup Kommune.

Rådgiverne arbejder i det daglige med børn og unge og deres familier.

Det er gratis at bruge rådgivningen, og du kan henvende dig anonymt. 

Hvad kan jeg få råd og vejledning om?

Der kan være mange grunde til at henvende sig i Åben Anonym Rådgivning.

Som barn/ung kan det være:

 • At du har et problem som du gerne vil tale med en voksen om
 • At du har problemer derhjemme med dine forældre eller søskende
 • At du bliver mobbet i skolen eller i klubben
 • At du er bekymret for dit eget eller dine forældres forbrug af alkohol eller stoffer
 • At du er kommet ind i kriminalitet og ikke ved, hvordan du kommer ud af det
 • At du gør skade på dig selv eller overvejer det

Som forældre kan det være:

 • Bekymringer i forhold til et kommende barn
 • Bekymringer for dine børns trivsel og udvikling
 • Problemer med at takle konflikter med børnene
 • Uenighed omkring børneopdragelsen
 • At børnene har det svært i forbindelse med skilsmisse
 • At børnene har problemer med kammerater eller andre
 • At børnene har problemer i skolen/institutionen

Man kan selvfølgelig have mange andre bekymringer og problemer. Du skal ikke være bange for, om det, du går og tumler med, er for stort eller for småt. Du vil komme til at snakke med rådgivere, der har masser af erfaring med at tage hånd om mange forskellige emner, og som er klar til at give dig råd og vejledning.

Anden hjælp end rådgivning

 

I nogle tilfælde kan en stille og rolig snak med en rådgiver være nok til, at du føler sig bedre rustet til at håndtere udfordringerne. Men hvis du har behov for mere støtte, end hvad rådgivningen kan tilbyde, kan vi hjælpe dig videre, men det vil ikke længere være muligt at være anonym.

I meget sjældne tilfælde kan en rådgiver være nødt til at sikre, at der iværksættes relevant støtte. Vi vil dog altid som udgangspunkt inddrage dig i processen og sørge for, at du får den nødvendige hjælp på den måde, som du er mest muligt tryg ved.

Kontakt - hvor og hvornår?

Personlig kontakt

Den åbne anonyme rådgivning har åben hver torsdag i tidsrummet kl. 15-17. Her er der afsat tid til, at rådgiverne tager imod borgere, der ønsker anonym rådgivning. Der vil kunne forekomme ventetid, hvis andre er mødt før dig.

Du kan i princippet henvende dig i hele rådhusets åbningstid, men i så fald kan rådgiverne være optaget af sagsarbejde og mødeaktivitet på eller uden for rådhuset. 

Telefonkontakt

Rådgivningen finder sted på rådhuset, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Henvend dig i Borgerservice, når du kommer.

Du kan få kontakt til rådgiverne ved at ringe til Børne- og Ungerådgivningscentret på telefon 4359 1200. Her skal du bede om at komme til at tale med den åbne anonyme rådgivning.

Opdateret 3. januar 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk