Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Familievejlederordning

I har som forældre med et nyfødt barn med funktionsnedsættelse ret til kontakt med en familievejleder.

Kommunens familievejledere kan give jer en helhedsorienteret information og vejledning om jeres rettigheder og relevante støttemuligheder.

I skal vide, at familievejlederen ikke har kompetence til at træffe beslutninger. Det er alene et tilbud om rådgivning til jer.

Kontakt Børne- og Ungerådgivningscentret på telefon 4359 1200. Her kan I aftale et møde med en familievejleder eller en sagsbehandler.

Se Børne- og Ungerådgivningscentrets åbningstider

Opdateret 7. juni 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk