Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Hvad kan kommunen yde hjælp til?

Hvis du har et barn, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, hvis de:

  • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af dit barns nedsatte funktionsevne
  • i væsentlig grad kan lette dit barns daglige tilværelse i hjemmet

Formålet med at bevilge hjælpemidler og forbrugsgoder er at dit barn bliver selvhjulpen og kan få så normal en tilværelse som muligt.

Hvad er et hjælpemiddel?

Et hjælpemiddel afhjælper en nedsat funktionsevne. Det kan for eksempel være et ortopædisk fodindlæg eller en kørestol. Et hjælpemiddel ydes med den fulde udgift og skal leveres tilbage efter endt brug.

Hvad er et forbrugsgode?

Et forbrugsgode er derimod ikke udelukkende fremstillet til borgere med nedsat funktionsevne. Forbrugsgoder kan eksempelvis være hvilestole og senge. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Der er egenbetaling på forbrugsgoder.

Hvordan ansøger jeg?

Du ansøger allerhelst elektronisk.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør dette, kan du kontakte os i Hjælpemiddelgruppen på telefon 4359 1700 og blive vejledt.

Du skal være opmærksom på, at hjælpemidler og forbrugsgoder skal være bevilget af kommunen, inden du anskaffer dem. Du skal derfor altid kontakte Hjælpemiddelgruppen, inden du køber tingene.

Opdateret 3. oktober 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00