Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Pasning og aflastning

Hvis du har behov for at få passet dit handicappede barn, har kommunen forskellige muligheder for pasningstilbud.

Det konkrete pasningstilbud er afhængigt af omfanget og typen af handicappet. Kommunen vil som udgangspunkt søge at integrere dit barn i de almindelige dagtilbud.

Har dit barn på grund af sit handicap et særligt behov for støtte, behandling m.v., er der som regel andre muligheder for pasning i mere specialiserede pasningstilbud. Visitation til mere specialiserede pasningstilbud vil foregå i tæt samarbejde mellem dig, Børne- og Ungerådgivningscentret og relevante personer, der kender jeres barn – f.eks. sundhedsplejerske, dagtilbud, pædagogiske konsulenter, pædagogisk psykologisk rådgivning m.fl.

Forældre til et handicappet barn også mulighed for at få forskellige former for aflastning. Aflastningen kan ydes ved hjælp af økonomisk tilskud til ansættelse af hjælper i hjemmet, den kan ydes som hjemmehjælp, eller den kan foregå i en plejefamilie eller i en døgninstitution.

Omfanget og typen af aflastningen beror på en konkret vurdering af families samlede aktuelle behov.

Sådan ansøger du om aflastning eller pasning

Kontakt Børne- og Ungerådgivningscentret på telefon 43 59 12 00. Her kan du blandt andet få vejledning og aftale et møde med en sagsbehandler.

Se Børne- og Ungerådgivningscentrets åbningstider

Opdateret 8. juni 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk