Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste

Høje-Taastrup Kommune tilbyder dig mulighed for, at du kan udfylde dine ansøgninger elektronisk. Du kan bruge NemID/digital signatur, eller du kan udskrive og sende blanketterne til kommunen.

Selvbetjeningsmuligheder ved merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste m.v.  

Når du ansøger, skal du udfylde en 'erklæring om oplysningspligt. Du skal udfylde en for hvert lov-område.

Oplysningspligt, Erklæring om (§41 - merudgifter, BU 907_000)      

Oplysningspligt, Erklæring om (§ 42 - tabt arbejdsfortjeneste, BU 926_000)

Du skal også give dit samtykke til, at kommunen må indhente forskellige oplysninger til brug for behandlingen af din sag:

Samtykke til indhentning og/eller videregivelse af personoplysninger (SG 015)  

Opdateret 20. oktober 2015

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk