Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Tabt arbejdsfortjeneste

I kan som forældre til et barn med handicap få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis I selv passer jeres barn. Der er også mulighed for at søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at barnet ledsages til undersøgelser, behandling m.v. som følge af barnets handicap.

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste og dermed deles om pasningen m.v.

I skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste. Det er Høje-Taastrup Kommune, som skal udbetale ydelsen.

I kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor jeres barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som tager sig af pasningen. En af jer som forældre skal helt eller delvis være holdt op med jeres arbejde, så I kan passe jeres barn hjemme. I skal have et indtægtstab ved pasningen.

Jeres barns handicap skal medføre en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller barnet skal have en såkaldt indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Hvordan ansøger I?

Kontakt Børne- og Ungerådgivningscentret på telefon 4359 1200, hvis I ønsker yderligere oplysninger om tabt arbejdsfortjeneste, eller hvis I gerne vil aftale et møde med en sagsbehandler.

Læs om åbningstider.

Opdateret 14. september 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk