Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Tabt arbejdsfortjeneste § 42

I kan som forældre til et barn med handicap få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis I selv passer jeres barn. Der er også mulighed for at søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at barnet ledsages til undersøgelser, behandling m.v. som følge af barnets handicap.

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste og dermed deles om pasningen m.v.

I skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste. Det er Høje-Taastrup Kommune, som skal udbetale ydelsen.

I kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor jeres barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som tager sig af pasningen. En af jer som forældre skal helt eller delvis være holdt op med jeres arbejde, så I kan passe jeres barn hjemme. I skal have et indtægtstab ved pasningen.

Jeres barns handicap skal medføre en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller barnet skal have en såkaldt indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Hjælpen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste bliver fastsat på baggrund af din tidligere bruttoindtægt. Hvis du modtager tabt arbejdsfortjeneste i 37 timer om ugen, er loftet for den månedlige ydelse 29.918 kr. (2017).

Serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i Høje-Taastrup Kommune

Byrådet har inden for lovens rammer fastlagt niveauet for de tilbud, der er til rådighed for borgerne i kommunen. Det kaldes kommunens serviceniveau.

Læs mere om det vedtagne serviceniveau i Kvalitetshåndbogen for børn og unge med særlige behov.

Selvbetjening: Sådan ansøger du om tabt arbejdsfortjeneste efter § 42

Du kan søge om tabt arbejdsfortjeneste på Borger.dk. Du udfylder din ansøgning elektronisk og kan sende den direkte til kommunne, hvis du bruger NemID/digital signatur. Du kan også udfylde ansøgningen elektronisk, udskrive den og sende den til kommunen.

Søg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - §42

Har du spørgsmål til ansøgningen og om dine muligheder?

Kontakt Børne- og Ungerådgivningscentret på telefon 4359 1200, hvis du/I ønsker yderligere oplysninger om tabt arbejdsfortjeneste, eller hvis I gerne vil aftale et møde med en sagsbehandler.

Opdateret 6. juni 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk