Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Cool Kids

Deltagelse i Cool Kids-programmet giver dig redskaber til at hjælpe dit barn med at overvinde angst og bekymringer.

Cool KidsAngst er det hyppigst forekommende psykiske problem blandt børn. Mere end hvert tiende barn i skolealderen har så store problemer med angst og svære bekymringer, at det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende ind i barnets og familiens dagligdag.

Høje-Taastrup Kommune tilbyder Cool Kids programmet, hvor børn og deres forældre kan lære at håndtere angst og bekymringer hos børnene ved brug af specifikke redskaber og metoder. 

Hvem kan deltage?

Cool Kids er for normaltbegavede børn i alderen 9-12 år, som lider af angst- og bekymringsproblemer. Angstproblemer hos børn og unge viser sig f.eks. ved, at barnet stiller mange spørgsmål og ustandseligt skal beroliges, ved at barnet har svært ved at klare nye situationer, blive afleveret i skolen, sove alene eller i form af udpræget generthed, lavt selvværd og ringe tiltro til egne evner. Barnet skal ikke have en diagnose for at kunne deltage i programmet.

Hvordan foregår forløbet?

Cool Kids er et gruppebaseret angstbehandlingsprogram. Børnegruppen består af ca. 6. børn.

Cool Kids består af 10 sessioner af 2 timers varighed. Sessionerne foregår på tirsdage i tidsrummet kl. 15-17.

I de første sessioner mødes gruppen hver uge. Her introduceres de grundlæggende metoder og strategier. Herefter mødes gruppen med 14 dages mellemrum. Ved hver session veksles der mellem undervisning og opgaver i henholdsvis børnegruppen og forældregruppen samt i den samlede gruppe. Det er vigtigt, at både børn og voksne deltager hver gang, så I alle får det fulde udbytte af tilbuddet.

Cool Kids er både for børn og forældre

Cool Kids er baseret på kognitive adfærdsterapeutiske principper og er et gruppeforløb, hvor dit barn møder jævnaldrende børn med lignende vanskeligheder, og hvor du som forælder får mulighed for at udveksle erfaringer. Det er vigtigt, at du, din partner eller I begge deltager aktivt i forløbet og lærer de samme metoder og strategier som jeres barn, for at I bedre kan støtte og vejlede jeres barn derhjemme.

Vi arbejder med alle typer angst

I Cool Kids programmet kan der arbejdes med alle former for angst, herunder:

 • Generaliseret angst
 • Separationsangst
 • Social angst
 • Panikangst
 • Tvangstanker og/eller tvangshandlinger (OCD)
 • Enkeltfobier

Nogle af de temaer, som indgår i et Cool Kids forløb

 • Sammenhæng mellem tanker og følelser
 • Måling og registrering af svære følelser
 • Bekymringstanker og realistisk tænkning
 • Metoder til at overvinde utryghed og bekymring
 • Afslapning og åndedrætsøvelser
 • Hensigtsmæssige problemløsningsstrategier
 • Social færdighedstræning og selvsikker adfærd

Dokumenteret effekt

Forskningsresultater viser, at Cool Kids har betydelig effekt. De fleste børn og unge med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Cool Kids forløb, har gavn af forløbet. Børnene har mindre fravær i skolen, klarer sig bedre fagligt og socialt og deltager i flere fritidsaktiviteter.  Børnenes egen oplevelse af angst og bekymring falder ikke kun betydeligt i selve forløbet, men det er også børnenes oplevelse, at effekten fortsætter, når Cool Kids er slut.

Forskningsresultaterne viser også, at både barnets eget og familiens samlede stressniveau reduceres.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om kurset, kan du kontakte psykolog Karen Nielsen på tlf. 24 69 17 05 eller psykolog Anders Tvernø Lassen på tlf. 21 14 00 25. Du kan også kontakte:

Børne- og Ungerådgivningscentret

Mail: BURC@htk.dk

Tlf.: 43 59 12 00

Sådan ansøger du. Næste holdstart 27. februar 2018

Næste hold forventes at starte tirsdag den 27. februar 2018.

Du ansøger ved at udfylde wordskemaet. Skemaet er kun tilgængeligt, når der er åbent for tilmelding.

Udfyld skemaet elektronisk, og send det til bum@htk.dk. Du kan evt. gemme det på din egen pc, inden du sender det. Du modtager først svar på din ansøgning inden 14 dage efter ansøgningsfristen.

Alle ansøgere vil modtage en bekræftelse via e-mail, og vi vil kontakte dig ca. to uger efter ansøgningsfristen.

Udvalgte ansøgere vil blive inviteret til en uddybende samtale kort efter ansøgningsfristen. Denne samtale vil endeligt afklare, om I tilbydes deltagelse i Cool Kids.

På grund af et begrænset antal pladser kan alle ansøgere desværre ikke tilbydes plads. Tilbydes I ikke en plads, vil I blive vejledt i andre muligheder for hjælp.

Opdateret 10. oktober 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk