Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

De Utrolige År Baby

Formålet med De Utrolige År Baby er, at I i den nye familie får en god start sammen, og at jeres baby trives

DUÅ Baby

 

Målgruppe

DUÅ Baby er for nybagte forældre og deres baby.

Det er en fordel, hvis både mor og far deltager. Hvis man er enlig, er det en god idé at have en ledsager med, så man har nogen at dele alt det, man lærer på kurset, med.

Babyen skal være ca. 2-4 måneder ved kursusstart.

For at være i målgruppen for kurset skal I som forældre have et ønske om at blive bedre til at forstå og håndtere jeres barns signaler. For eksempel i forhold til gråd, søvn, stimulering af barnets sanser med videre.

Formål og indhold

Formålet

Formålet med DUÅ Baby er, at den nye familie får en god start sammen, og at babyen trives. Kurset skal sikre, at der er en god relation mellem forældre og barn, og at forældrene styrkes i at hjælpe barnets sproglige, sociale og følelsesmæssige udvikling godt på vej.

Mange undersøgelser viser, at DUÅ Baby hjælper forældre og børn til at være sammen uden for mange konflikter. Ofte vil kurset medvirke til, at man får et mere harmonisk familieliv, fordi konflikter og frustration kommer til at fylde mindre i hverdagen.

Indhold

På kurserne arbejdes der med emner såsom:

  • At knytte bånd mellem barn og forældre
  • At læse barnets signaler og tegn
  • At forstå og håndtere gråd
  • At hjælpe barnet med at falde til ro
  • At være opmærksom på at tale med sin baby
  • At stimulere barnets motorik og sanser
  • At skabe rutiner i hverdagen
  • At sørge for barnets sikkerhed
  • At få støtte og tid til sig selv som forældre

Der vil være små hjemmeopgaver mellem kursusgangene i forhold til de temaer, vi arbejder med.

Hvordan kommer jeg med?

Du skal starte med at henvende dig til din sundhedsplejerske eller til en socialrådgiver i Familieafdelingen. De kan indstille dig og din familie til kurset.

Henvend dig til Børne- og Ungerådgivningscentret med mail til på BURC@htk.dk eller på telefon 4359 1200 i rådhusets åbningstid.

Hvis I bevilges plads på kurset, vil du blive ringet op af en af de gruppeledere, der skal stå for det kommende kursus.

Derefter kommer gruppelederne på besøg hjemme hos jer. Her fortæller de mere om DUÅ Baby, og I får mulighed for at fortælle, hvordan I oplever hverdagen hjemme hos jer. Sammen finder I ud af, om kurset er noget for jeres familie.

Hvis du vil vide mere

Hvordan foregår kurset?

DUÅ Baby er et gruppeforløb, hvor ca. 7 forældrepar/enlige mødes med deres spædbørn 8-10 gange i barnets første leveår. Mødegangene varer 2½ time og afholdes om eftermiddagen/tidlig aften, så fædre har mulighed for at deltage. Undervejs er der en pause, hvor der serveres en let forplejning.

DUÅ Baby afholdes af to gruppeledere, som har erfaring med børn og familier i deres daglige arbejde. Gruppelederne er sundhedsplejersker, familievejledere og psykologer.

Som deltagere er I selv aktive på møderne. Der vises videoklip om forskellige temaer, og bagefter drøfter deltagerne deres egne erfaringer eller holdninger til emnet. Forældre, der har deltaget i DUÅ Baby, fortæller, at de får meget ud af de erfaringsudvekslinger, de har med de andre deltagere.

Derudover laves der praktiske øvelser på kursusgangene, eksempelvis øvelser med barnet for at styrke dets motorik eller sanser. Endelig vil der være korte oplæg ved gruppelederne om de emner, der tages op på kursusgangene.

Hvor afholdes DUÅ Baby?

DUÅ Baby afholdes i Vangen, Gadehavegårdsvej 9, Taastrup. Der er plads til amning, mulighed for at varme sutteflaske, skifte ble, og der er frit udsyn til barnevogns-parkering, hvor babyen kan sove trygt.

Pjecer og anden information

Du kan finde mere information i pjecen De utrolige år. Fokus på det positive samvær.

DUÅ Baby forside

Du kan læse mere om de andre programmer i pjecen De Utrolige År. Fokus på det positive samvær, som Socialstyrelsen har lavet.

De Utrolige ÅrDu kan også finde videoer om DUÅ Baby på YouTube, hvor forældre og fagfolk fortæller kurset. Søg efter: DUÅ baby: information til forældre.

Opdateret 12. april 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk