Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

De Utrolige År Tosprogede børnefamilier

Tilbuddet forventes at starte i efteråret 2017. De Utrolige År DUÅ Tosprogede familier er til forældre til børn i alderen 3-8 år, hvor forældrene oplever nogle adfærdsvanskeligheder og gentagne negative mønstre hos barnet, som er svære at håndtere.

 

Målgruppe

De Utrolige År Tosprogede familier forældre med børn i alderen 3-8 år, hvor forældrene oplever nogle adfærdsvanskeligheder og gentagne negative mønstre hos barnet, som er svære at håndtere.

Formål og indhold

Formålet med DUÅ Tosprogede familier er at styrke forældrene i at ændre problematisk adfærd og negative mønstre hos sine børn. Formålet med afprøvningen af DUÅ for etniske minoritetsforældre er desuden at øge forældrenes viden om rettigheder og pligter, når man er forældre i Danmark, samt at styrke familiernes integration i det danske samfund.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har bevilget midler til kurset. Høje-Taastrup Kommune er en af fire deltagende kommuner.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet forventer følgende effekter:

At børnene opnår bedre trivsel og mulighed for større fysisk og social udfoldelse i kraft af et styrket forældreskab.
At deltagerne får tilstrækkelig med viden og færdigheder til at kunne påtage sig forældreansvar og udøve forældreskab på en måde, der understøtter familien og deres børns trivsel, udvikling og positive tilknytning til samfundet.
At fagprofessionelle får viden og værktøjer, så de er bedre rustet i forældre­samarbejdet med udsatte etniske minoritetsforældre, hvormed de kan være med til at understøtte forældreansvaret og forældresamarbejdet.

Hvordan kommer jeg med?

Muligheden for at deltage vil blive fremgå af denne side, når kurset er færdigudviklet. Kurset forventes igangsat i efteråret 2017.

Hvis du vil vide mere

Du kan kontakte Børne- og Ungerådgivnings­centret, hvis du vil vide mere om DUÅ Tosprogede familier. Ring til telefon 4359 1200 i rådhusets åbningstid.

Opdateret 12. april 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk