Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

De Utrolige År Førskole

Et kursusprogram med fokus på at forbedre forældrekompetencer, mindske adfærdsvanskeligheder hos barnet og mindske stress hos forældre

 

Målgruppe

De Utrolige År Førskole er til forældre til børn i alderen 3-6 år, hvor forældrene oplever nogle adfærds-vanskeligheder og gentagne negative mønstre hos barnet, som er svære at håndtere.

Formål og indhold

De Utrolige År (DUÅ) giver forældre nye redskaber og metoder til at være sammen på. Et af de grundlæggende principper i DUÅ er at fokusere på det positive i samværet med barnet.

Førskole-programmet foregår over seks måneder, hvor grupper på 10-14 forældre mødes én gang om ugen.

Undervisningen er praktisk orienteret med videoklip, diskussion, udveksling af erfaringer og principper, øvelser og hjemmeopgaver.

Underviserne på DUÅ Førskole er uddannede specialpædagoger og sundhedsplejersker.

Hvordan kommer jeg med?

For at komme med i et DUÅ Førskole program skal du skal starte med at henvende dig til Familieafdelingen og tale med en socialrådgiver. Det er i første omgang Familieafdelingen, der bevilger kurset.

En anden indgang kan være at tale med den psykolog, der er tilknyttet dit barns daginstitution.

Kontakt

Du kan kontakte Familieafdelingen ved at henvende dig til Børne- og Ungerådgivnings­centret med mail til BURC@htk.dk eller på telefon 4359 1200 i rådhusets åbningstid.

Hvis du vil vide mere

Du kan finde mere information om DUÅ Førskole i denne pjece.

Vil du gerne vide mere om de andre programmer i De Utrolige År, kan du læse denne pjece.

Opdateret 10. april 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk