Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

De Utrolige År Førskole

Et kursusprogram med fokus på at forbedre forældrekompetencer, mindske adfærdsvanskeligheder hos barnet og mindske stress hos forældre

 

Målgruppe

De Utrolige År Førskole er til forældre til børn i alderen 3-6 år, i nogle tilfælde op til 8 år, hvor forældrene oplever nogle adfærdsvanskeligheder og gentagne negative mønstre hos barnet, som er svære at håndtere.

Formål og indhold

De Utrolige År (DUÅ) giver forældre nye redskaber og metoder til at være sammen på. Et af de grundlæggende principper i DUÅ er at fokusere på det positive i samværet med barnet.

Førskole-programmet foregår over seks måneder, hvor grupper på 10-14 forældre mødes én gang om ugen.

Undervisningen er praktisk orienteret med videoklip, diskussion, udveksling af erfaringer og principper, øvelser og hjemmeopgaver.

Underviserne på DUÅ Førskole er uddannede specialpædagoger og sundhedsplejersker.

Sådan ansøger du om deltagelse i DUÅ Førskole

Hvis du har en socialrådgiver i Familieafdelingen, skal du starte med at henvende dig hertil. Det er i første omgang Familieafdelingen, der bevilger kurset. Du kan kontakte afdelingen på telefon 4359 1200 i rådhusets åbningstid.

Du kan også udfylde et ansøgningsskema, som du sender til bum@htk.dk. Det er lettest, hvis du udfylder det elektronisk og sender det til os.

Ansøgningsskema DUÅ Førskole

Når kurset er bevilget, vil du blive ringet op af en af de gruppeledere, der skal stå for det kommende kursus. Gruppelederen fortæller dig lidt mere om kurset.

Derefter kommer gruppelederne på besøg hos dig/jer. Her fortæller de mere om kurset, og du fortæller, hvordan du oplever hverdagen hjemme hos jer. Sammen finder I ud af, om kurset er noget for dig/jer.

Et såkaldt Eyberg-skema vil blive brugt til at vurdere, om jeres familie falder indenfor kursets målgruppe. I skemaet bliver I spurgt til jeres barns adfærd og jeres egen oplevelse af, om adfærden er et problem i jeres familie.

Du kan finde mere information om DUÅ Førskole i denne pjece.

Vil du gerne vide mere om de andre programmer i De Utrolige År, kan du læse denne pjece.

Opdateret 29. september 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk