Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

De Utrolige År Småbørn

Kurset er både for mødre og fædre, som ser et behov for at blive styrket i forældrerollen. Formålet er at hjælpe forældre til at fremme den sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling hos barnet. Udgangspunktet er, at du kender dit barn bedst - og at det er dig, der bedst kan hjælpe barnet på vej.

 

Målgruppe

De Utrolige År (DUÅ) SMÅBØRN henvender sig til forældre med børn i alderen 1-3 år. Kurset er både for mødre og fædre, som ser et behov for at blive styrket i forældrerollen.

Tilbuddet er både for forældrepar og enlige. Hvis du er enlig, vil det være godt at tage en ledsager med, så du har nogen at tale med om alt det, du oplever på kurset.

Formål og indhold

Formålet er at hjælpe forældre til at fremme den sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling hos barnet. Udgangspunktet er, at du kender dit barn bedst, og at det er dig, der bedst kan hjælpe barnet på vej.

På kurset arbejdes der med emner som:

  • At styrke båndet mellem forældre og barn
  • At styrke forældrenes positive relationer med deres barn
  • At forstå småbørns normale udviklingsmæssige milepæle
  • At anvende positive opdragelsesmetoder
  • At skabe rutiner i hverdagen
  • At sørge for barnets sikkerhed
  • At stimulere barnets sproglige og følelsesmæssig udvikling

Programmet har særligt fokus på at give redskaber til at håndtere børns selvstændighedsalder på en positiv måde. Der lægges stor vægt på at styrke børnenes selvværd og selvtillid. 

I DUÅ SMÅBØRN mødes ca. 7 forældrepar i 2½ timer om ugen. Gruppen mødes ca. 14 gange. Erfaringer viser, at der opnås de bedste resultater med et langt forløb og et tæt samarbejde.

Kurset afholdes af to gruppeledere, som har erfaring med børn og familier i deres daglige arbejde. Gruppelederne er specialpædagoger og sundhedsplejersker.

I gruppen udvikles principper for opdragelse gennem diskussion ud fra egne erfaringer, videoeksempler og øvelser.

Der er tale om et intensivt forløb med ugentlige hjemmeopgaver og telefonopkald fra gruppelederne.

En hjemmeopgave kan f.eks. være at lege med sit barn i 10 minutter ud fra nogle retningslinjer, som man øver i programmet.

Mødegangene er uden børn, og det er forældrene selv, der skal finde pasning til deres barn. Hvis dette er en udfordring, kan I drøfte det med kursets gruppeledere. Der bliver serveret mad hver gang.

Hvordan kommer jeg med?

Du kan henvende dig til din sundhedsplejerske eller lederen i dit barns dagtilbud .
Hvis du har en socialrådgiver i Familieafdelingen, skal du starte med at henvende dig til vedkommende. Det er i første omgang Familieafdelingen, der bevilger programmet.

Når programmet er bevilget, vil du blive ringet op af en af de gruppeledere, der skal stå for det kommende program. Hun fortæller dig lidt mere om programmet og mødegangene.

Derefter kommer gruppelederne på besøg hos dig/jer. Her fortæller de mere om programmet, og du fortæller, hvordan du oplever hverdagen hjemme hos jer. Sammen finder I ud af, om programmet er noget for dig/jer.

Et såkaldt Eyberg-skema vil blive brugt til at vurdere, om jeres familie falder indenfor programmets målgruppe. I skemaet bliver I spurgt til jeres barns adfærd og jeres egen oplevelse af, om adfærden er et problem i jeres familie.

Kontakt

Du kan kontakte Familieafdelingen ved at henvende dig til Børne- og Ungerådgivnings­centret. Det sker enten med mail til BURC@htk.dk eller på telefon 4359 1200 i rådhusets åbningstid.

Opdateret 10. april 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk