Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

PREP-parkursus

PREP-parkurset har næste holdstart i foråret 2018. På et PREP-kursus kan I som forældre til børn under 18 år få inspiration til, hvordan I giver jeres parforhold, kærligheds- og familieliv gode betingelser.

PREP-billede

Kort om kurset

PREP er et relationsudviklende kursus for par med børn under 18 år, der gerne vil blive sammen. Det er ikke terapi, men et kommunikationskursus, hvor I får nye perspektiver på jeres samliv og får viden om og redskaber til at håndtere jeres problemer og styrke jeres indbyrdes kommunikation og dermed jeres parforhold.

Hvilke tanker ligger der forud for dette kursustilbud?

Høje-Taastrup Kommune tilbyder kurset fordi: • det har stor betydning for børn, at deres forældre har en god kommunikation
 • børn har brug for, at forældre forsøger at løse deres problemer på en hensigtsfuld måde i en travl hverdag
 • I som forældre får viden om, hvad der fremmer og hæmmer et godt samliv og dermed et godt familieliv

Hvorfor vælge PREP?

 • Fordi kurset fokuserer på at give jer konkrete redskaber, viden og råd, som I kan bruge til at styrke jeres forhold i det daglige og forebygge et eventuelt brud 
 • Fordi I bliver trænet i kommunikationsteknikker, der er udviklet til at håndtering af problemer i parforholdet. 
 • Fordi jeres børn har stor glæde af, at I som forældre afsætter tid til at pleje og udvikle jeres forhold
 • Fordi kærlighed og samliv er foranderlige størrelser, der har behov for pleje

Hvem kan deltage - kursets målgruppe

PREP er et relationsudviklende kursus for par med børn under 18 år, der gerne vil blive sammen.

I bor i Høje-Taastrup Kommune.

Hvordan foregår PREP-parkurset?

Kursusformen er dynamisk, hvor der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen indgår både videoklip, situationsspil, samtale med egen partner og træning af færdigheder. 

Undervisningen er fælles og suppleres af opgaver, som du og din partner kan arbejde med. Ingen par skal altså fortælle andre kursusdeltagere om deres parforhold.

I Høje-Taastrup Kommune udbydes PREP både som aften- og weekendkurser. På kurset kommer I ind på følgende temaer:

 • Hvilke forventninger har I til forholdet og til hinanden, og hvordan præger det jeres relation?
 • Hvordan kan I konkret skabe rammer for gode samtaler?
 • Hvordan kan I møde udfordringer i fællesskab?
 • Hvordan bevarer og plejer I jeres venskab, intimitet og fælles værdier?
 • Hvordan kan I pleje kærligheden i hverdagen?

Hvem afholder PREP-kurserne, hvor og hvornår?

Det tværfaglige team bag kurset "Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold" (PREP) udgøres af medarbejdere fra Høje-Taastrup Kommunes Børne- og Ungerådgivningscenter. 

Gruppelederne er uddannet i PREP-metoden hos Center for Familieudvikling. Centret har på baggrund af mere end 10 års erfaring udviklet kurset.

Hvor og hvornår

Kurserne afholdes i de dejlige rammer i Familiens Hus, Gadehavegårdsvej 7, 2630 Taastrup.

Der er parkeringsmulighed lige ved siden af huset. Buslinierne 117 og 118 har stoppested 2 min gang fra Familiens Hus.

Kurset udbydes i maj 2018 med disse mødedatoer:
2-5, 9-5, 16-5 og 23-5 kl. 16.45-20.00

Dokumenteret effekt

Center for Familieudvikling har evalueret de PREP-kurser, som centret har afholdt. Det fremgår bl.a. af evalueringen, at:

 • 70 procent af forældrene, der lever sammen som par, er ’helt enige’ eller ’enige’ i, at PREP-kurset har mindsket deres konfliktniveau
 • 63 procent af forældrene på PREP er ’helt enige’ eller ’enige’ i, at deltagelsen på kurset har haft positiv effekt på deres børns trivsel

Børne- og Ungerådgivningscentret tilbyder også KIFF-kurser, der er målrettet forældre, der enten for nylig har været gennem en skilsmisse eller et samlivsbrud, eller hvis brud er sket for flere år siden.

Har du spørgsmål?

Har du eller I spørgsmål om kurset, kan du kontakte nedenstående i dagtimerne. Læg en besked, hvis du ikke få fat i vedkommende med det samme. Så vil du blive kontaktet snarest muligt.

Mette Kristiansen, pædagog i Familiens Hus: MetteKr@htk.dk. Mobil: 20 26 99 13.

Sådan ansøger du til PREP til holdstart 2018

I udfylder selv et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet er kun tilgængeligt her på siden, når der er åbent for ansøgninger.

Ansøgningsskema (PREP 2018).

Udfyld skemaet, og returnér det til burc@htk.dk

På grund af et begrænset antal pladser vil I blive kontaktet om, hvorvidt I er kommet med på kurset.

Hent folder om kurset

Opdateret 31. januar 2018

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk