Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Funktionel Familieterapi (FFT)

Et tilbud til unge og deres forældre

Teenageårene kan for nogle unge føre til problemer såsom konflikter med forældrene, skoletræthed og pjækkeri, misbrug af hash, alkohol og stoffer, kriminalitet og/eller aggressiv adfærd.

Som forældre er I stadig de vigtigste personer i jeres barns liv. Det er derfor vigtigt at styrke båndet til jeres teenagebarn og dermed også jeres mulighed for at forebygge og håndtere negativ adfærd på en ordentlig måde.

Hvem kan deltage?

Funktionel Familieterapi (FFT) er for familier med børn og unge i alderen 11-18 år. I skal i familien alle deltage i FFT-forløbet.

Kan I genkende situationerne?

Se videoen. Måske kan du og I genkende jeres hverdag i videoen. Hvis det er tilfældet, kan et FFT-forløb måske være noget for jer.

Sådan arbejder vi 

FFT-Metoden bygger på en integration af flere velfunderede teoretiske rammer:

Systemisk og strukturel familieterapi
Kognitiv terapi
Adfærdsterapi

I motivationsfasen arbejdes med:
 • at skabe håb og positive forventninger til forandring
 • at skabe engagement
 • undgå konfrontationer
 • fastholde en optimistisk og ikke-anklagende tilgang
 • relationelle aspekter ved adfærd
 • ’Reframing’ - en teknik til at få familien til at skifte fokus 
 • fra udfordrende adfærd til et mere positivt fællesskabsfokus
I adfærdsændringsfasen arbejdes med:
 • at ændre problematiske interaktionsmønstre og coping-strategier
 • at indarbejde mere tilpassede interaktionsmønstre og coping-strategier
 • systematiske adfærdsændringer i et relationelt perspektiv
 • træning af problemløsning
 • kognitive adfærdsinterventioner (assertionstræning og følelsesmæssig kontrol fx vredeshåndtering)
 • indøvelse af teknikker, som øger positiv kommunikation i familien

I generaliseringsfasen er målet at udvide og fastholde positive adfærdsændringer til et bredere miljø. Terapeuten har eksempelvis kontakt til skole og nøglepersoner, der kan understøtte forandringen og hjælpe familien med at forudse fremtidige udfordringer og lægge planer for håndteringen af disse.

Ideelt set er behandlingen overstået, når familien har motivationen, evnerne og ressourcerne til at fastholde den positive kurs.

Har du spørgsmål til deltagelse i FFT

Kontakt teamkoordinator Kett Enoch Greve på telefon 40 33 93 43, hvis I har spørgsmål til et FFT-forløb. 
Kett Enoch Greve kan også kontaktes på e-mail: Kettgr@htk.dk.

Sådan ansøger du om deltagelse

Kontakt Børne- og Ungerådgivningscentret på telefon 43 59 12 00. Her vil du sat i forbindelse med en sagsbehandler, som sammen med dig vil afklare jeres muligheder for at deltage i et FFT-forløb. Hvis du allerede har en sagsbehandler, skal du snakke med vedkommende. 

Hvis I tilbydes at deltage i et FFT-forløb, vil det begynde, når kommunens FFT-medarbejdere har mulighed.

Opdateret 13. juni 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk