Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Gadeplan - opsøgende korps for børn og unge

Hvad laver Gadeplan?

Gadeplan er et tilbud til alle børn & unge i Høje-Taastrup Kommune mellem 10 og 26 år, som har brug for vejledning og støtte omkring problemstillinger i hverdagen. Gadeplan har en særlig opmærksomhed på og viden om:

  • Børn og unges mistrivsel
  • Skole og uddannelse
  • Kriminalitet og misbrug
  • Teenage og generationskonflikter
  • Formidling af Høje-Taastrup Kommunes øvrige tilbud

Medarbejdernes vigtigste opgave er at give effektiv råd og vejledning. Behandling eller længerevarende pædagogiske indsatser sker indenfor de etablerede tilbud, som de unge henvises til af Gadeplan.

Hvor arbejder Gadeplan?

Gadeplans medarbejdere har hele Høje-Taastrup Kommune som arbejdsplads. Gadeplan opsøger børn og unge på gaderne, i butikscentrene, på stationer, i boligområderne og i de forskellige fritids- og ungdomsklubber m.m. Gadeplan har en mini-bus med logo som fungerer som transportmiddel og som et samtalested.

Hvem er Gadeplan?

Gadeplan består af 5 medarbejdere som alle har en socialfaglig uddannelse. Medarbejderne bærer alle tøj med logoet ”Gadeplan” så de er let genkendelige. Gadeplan arbejder i tidsrummet mellem 9-22 på hverdage og 15-23 i weekender.

Opdateret 23. november 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00