Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Kvalitetshåndbog for børn og unge med særlige behov

Kvalitetshåndbogen for børn og unge er et redskab, der skal sikre, at alle borgere modtager en konkret og individuel faglig vurdering af deres behov for støtte.

Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog for børn og unge med særlige behov indeholder en det politisk besluttede serviceniveau for en række ydelser. Håndbogen udvikles og ajourføres løbende.

Alle ydelser ligger inden for Høje-Taastrup Kommunes Institutions- og Skoleudvalgs ansvarsområde samt Børne- og Ungerådgivningscentrets administrationsområde.

Kvalitetshåndbogen indeholder en række kvalitetsstandarder, der er med til at afstemme forventningerne hos borgerne, så de kan få et indtryk af niveauet for hjælp i kommunen, og hvilke ydelser kommunen som udgangspunkt kan tilbyde børn og unge med særlige behov og deres familier.

Vil du vide mere?

Læs de enkelte kvalitetsstandarder

Læs om formålet med kvalitetsstandarder og deres rolle

Læs om udfaldet af klagebehandlingen

Opdateret 15. august 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk