Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Kvalitetsstandarder for børn og unge med særlige behov

Her kan du hente de kvalitetsstandarder, som Byrådet har vedtaget for børn og unge med særlige behov.

Servicelovens § 32. Hjemmetræning

Servicelovens § 41. Merudgifter

Servicelovens § 42. Tabt arbejdsfortjeneste

Servicelovens § 44. Aflastning og afløsning til forældre, der passer børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Servicelovens § 45. Ledsagerordning for unge

Servicelovens § 52 a-2. Økonomisk støtte til ophold på kostskole / efterskole

Servicelovens § 52-3-1. Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende

Servicelovens § 52-3-2. Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

Servicelovens § 52-3-3. Familiebehandling

Servicelovens § 52-3-4. Døgnophold for forældre og barn

Servicelovens § 52-3-5. Aflastningsordning

Servicelovens § 52-3-6. Fast kontaktperson

Servicelovens § 52-3-7. Anbringelse uden for hjemmet

Servicelovens § 52-3-8. Formidling af praktiktilbud

Servicelovens § 54. Støtteperson til forældremyndighedens indehavere i forbindelse med barnet eller den unges anbringelse udenfor hjemmet

Servicelovens § 76-2, 76-2 og 76-5 Efterværn - kontaktperson

Servicelovens § 76-2, 76-2 og 76-5 Efterværn i anbringelsessager

Læs mere: Familieafdelingens takster for normalforbrug

Opdateret 18. november 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk