Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Takster for normalforbrug

Læs om de vejledende takster for normalforbrug, som Familieafdelingen tager udgangspunkt i ved den individuelle vurdering.

Familieafdelingen anvender en række vejledende takster for normalforbrug som udgangspunkt i vurderingen af, om forældrenes udgifter svarer til de udgifter, andre børnefamilier har, eller om forældrene har merudgifter som en direkte følge af barnets funktionsnedsættelse eller lidelse.

Ajourføring af taksterne for normalforbrug sker administrativt.

Hent oversigtsnotatet: Normalforbrug - takster, december 2016

Opdateret 29. november 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk