Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Misbrugsbehandling for unge

Misbrugsbehandling

 

Hvad er et misbrug?

For de fleste unge er rusmidler en del af festkulturen, og forbruget er derfor også begrænset til dette. Det kan kaldes et eksperimenterende forbrug, hvor den unge afprøver grænser og gør sig erfaringer.

For andre unge bliver forbruget problematisk og udvikler sig til et egentligt misbrug, som kan skabe alvorlige problemer i hverdagen. Det kan f.eks. være, når forbruget gør det svært at passe skole, overholde aftaler og indgå i sociale sammenhænge. 

Et sådant misbrug af alkohol, hash og andre stoffer kan være et alvorligt problem – ikke mindst når det handler om børn og unge mennesker.

Hvorvidt et svingende forbrug udvikler sig til et vedvarende misbrug, kan hænge sammen med forskellige forhold i den unges liv. Misbruget kan være et symptom på, at der er andre ting i den unges liv, som ikke fungerer.

Hvad tilbyder vi?

Er du forælder til en ung under 18 år, eller er du selv ung under 18 år, og er du i tvivl om, hvorvidt et misbrug af alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer er ved at opstå, kan der ydes rådgivning til den unge og/eller forældre. 

I Høje-Taastrup Kommune ønsker vi at tage hånd om problemet så hurtigt som muligt for at forhindre, at den unges forbrug udvikler sig til et reelt misbrug, og at den unge igennem råd og vejledning kan komme på rette kurs, inden et langvarigt behandlingsforløb kan blive nødvendigt.

Undersøgelse og behandling

Har du dog en begrundet bekymring om, at dit barn/unge har brug for særlig støtte udover almindelig rådgivning, skal det undersøges, hvilken støtte den unge eventuelt har behov for (servicelovens § 50). Vi lægger vægt på at medinddrage den unge og familien og at skabe en helhedsorienteret løsning – ikke kun i forhold til et misbrug, men ud fra den unges samlede situation.  

Vi ved, hvor vigtigt det er at handle hurtigt og målrettet, hvis et alvorligt misbrug er konstateret, og du som forælder og den unge er motiverede for at tage kampen op mod misbruget.

Unge under 18 år med et misbrug af alkohol og stoffer, der medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, har således krav på, at der iværksættes behandling indenfor 14 dage.

Kendetegn for misbrug

De adfærdsmæssige problemer skal have en karakter, som gør, at den unge ikke kan fungere i sin hverdag, i familien, på uddannelsen eller arbejdet.

Der er tale om unge med sociale, fysiske og/eller psykiske skader forårsaget af stofmisbruget. Behandlingen kræver samtykke fra forældre og fra den unge, når den unge er fyldt 15 år (Servicelovens § 101).

Samarbejdspartnere

For at kunne skræddersy det rette behandlingsforløb for den enkelte unge har vi i Høje-Taastrup Kommune et samarbejde med forskellige eksterne udbydere af misbrugsbehandling – både lokalt og uden for kommunens grænser.

Udbyderne er godkendt af kommunen og eksterne konsulenter, som sikrer en høj kvalitet og bred variation i tilbuddenes karakter og målgrupper.

Vokset op i en familie med misbrug?

Du kan henvende dig til Børne- og Ungerådgivningscentret, hvis du er under 18 år og vokser op i en familie med alkohol- eller stofproblemer. Det kan du f.eks. gøre til Åben Anonym Rådgivning.

Du kan også kontakte det private tilbud Ung Revers, der tilbyder gratis hjælp til børn og unge under 25 år. Tilbuddet er gratis, og du kan henvende dig til Ung Revers (www.ungrevers.dk), uanset hvor du bor. Ung Revers har afdelinger i blandt andet Herlev, Glostrup og Roskilde.

Ung Revers er på Facebook.

Andre initiativer

For børn eller unge, som ikke selv henvender sig med deres misbrug eller bekymring herom, arbejder Høje-Taastrup Kommune aktivt for at nå ud til denne målgruppe igennem direkte kontakt i øjenhøjde med de unge borgere. Dette sker igennem initiativet Gadeplan.

Læs mere om teamet bag Gadeplan og deres arbejde og indsatsområder.

Går den unge i en af Høje-Taastrup Kommunes fritids- eller ungdomsklubber, kan du eller den unge også henvende sig her med en bekymring om et muligt eskalerende forbrug/misbrug. Medarbejderne vil fortroligt kunne vejlede og henvise til kommunens relevante instanser, hvis der skal handles videre på bekymringen.

Kontakt os

Kontakt Børne- og Ungerådgivningscentrets Familieafdeling med din bekymring om dit barns/unges misbrug på:

Tlf.: 43 59 12 00

Mail: BURC@htk.dk

Opdateret 2. august 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk