Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Samarbejdsmodel og PPR-katalog

I Høje-Taastrup Kommune arbejder vi for, at børn, unge og familier oplever sammenhæng og helhed i børn og unges liv.

Det gælder også, når dagtilbuddet, skolen eller klubben samarbejder med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) om at skabe gode betingelser for inklusion. Derfor har dagtilbud, skoler og klubber sammen med PPR udarbejdet en samarbejdsmodel, som beskriver de retningslinjer, som samarbejdet bygger på.

Samarbejdsmodellen fokuserer på kernebegreberne forudsigelighed og fleksibilitet i samarbejdet. I tillæg til samarbejdsmodellen finder du PPR-kataloget, som er et katalog over de ydelser, som PPR kan tilbyde til dagtilbud, skoler og klubber.

Opdateret 14. september 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk