Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Befordringsgodtgørelse - skema

I har som plejefamilie mulighed for at få befordringsgodtgørelse efter nærmere aftale med familieplejekonsulenterne.

Der er udarbejdet et skema til befordringsgodtgørelse, som I skal benytte. Det udfyldte skema underskrives og fremsendes til Familieplejen, Børne- og Ungerådgivningscentret, Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup.

Husk at udfylde skemaet med alle personoplysninger. Dette letter det administrative arbejde og sikrer, at du hurtigt kan få din godtgørelse.

  • Navn, eget cpr-nummer, barnets navn og barnets cpr-nummer
  • En linie for hver kørsel
  • Hver kørsel skal angives med
    • Antal kilometer
    • Rejsens startsted og mål samt formål

Skemaet skal være modtaget senest den 5. i en måned. Befordringsgodtgørelsen vil herefter kunne ske til den næstkommende udbetaling.

Opdateret 29. maj 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk