Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Hvad kræver det at være plejefamilie?

At være plejefamilie er en opgave for hele familien.

Da der er mange forskellige familietyper, er det ikke et krav, at man selv har børn, og man kan i nogen tilfælde også blive plejefamilie som enlig. Det er dog nødvendigt, at man har erfaring med børn og unge. Det kan være privat eller professionelt. Ligeledes skal man være parat til at tage ansvar for og have lyst og overskud til at blive en central person i et barns liv i en kortere eller længere periode.

Overvejelser I kan gøre jer: 

 • Har I plads, tid og overskud?
 • Har I erfaring med børn og unge, egne eller andres?
 • Kan I give et barn stabile og trygge rammer?
 • Kan I støtte et barns udvikling?
 • Kan I samarbejde med barnets forældre og offentlige myndigheder?
 • Er I sunde og raske?
 • Har I en ren straffe attest?
 • Vil I kunne beskrive et barns trivsel og udvikling hos jer?

I skal tænke på:

 •  Som døgnplejefamilie står I til rådighed døgnets 24 timer året rundt.
 • Jeres familieliv bliver anderledes, både på hverdage, i weekender og ferier.
 • Et nyt barn i familien vil påvirke jeres egne børns liv.
 • Jeres tætte og nære samspil med plejebarnet er betydningsfuldt.
 • I skal gøre jer tanker om, hvilket barn der passer ind i jeres familie.
 • I skal kunne samarbejde med barnets forældre, til gavn for barnet.
 • At barnet kun er til låns i en tid, der kan være kort eller lang.
Opdateret 29. maj 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk