Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Hvilke vilkår har man som plejefamilie?

Det er givende og meningsfuldt at være plejefamilie, men det kan også være krævende. Derfor vil I både få faglig støtte og løn fra Høje-Taastrup Kommune.

I får støtte fra Familieplejen

  • I vil få tilknyttet en familieplejekonsulent, der vil være jeres faste kontaktperson.
  • I får besøg af familieplejekonsulenten, som fører tilsyn og yder vejledning og støtte.
  • I kan altid rette henvendelse til jeres familieplejekonsulent, når I har brug for råd, sparring eller andet.
  • Familieplejen i Høje-Taastrup Kommune vil løbende tilbyde jer deltagelse i forskellige temaaftener sammen med andre plejefamilier.

I får dækket udgifter og modtager plejeløn

 

  • I modtager et grundbeløb til barnets kost og logi, lomme- og tøjpenge; der er faste takster for det, som er fastsat ud fra barnets alder.
  • I modtager plejeløn under plejeforholdet.
  • Plejelønen beregnes ud fra en samlet vurdering af plejebarnets situation og de krav, der stilles til jer. Der er derfor stor forskel i løn afhængigt af, hvilken type plejefamilie I vælger at være, og hvor krævende plejeforholdet er. Som aflastningsfamilie vil man typisk få en mindre kompensation, mens man som døgnplejefamile i nogen tilfælde vil kunne have plejeforholdet som sit eneste arbejde. Plejelønnen betragtes som a-indkomst og beskattes.
  • Kost og logi er skattefrit.
Opdateret 29. maj 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk