Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Sådan skriver du en kortfattet ansøgning

Skriv en kortfattet ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din familie. Send den til Familieafdelingen, att. Døgnplejeformidlingen.

Du kan eventuelt tage udgangspunkt i nedenstående stikord:

 • Hvordan ser din familie ud?
  - Familiemedlemmernes alder
  - Uddannelse
  - Beskæftigelse
 • Hvor og hvordan bor I?
 • Hvad interesserer I jer for?
 • Hvilke erfaringer har I med børn?
 • Hvad er jeres motivation for at blive pleje-/aflastningsfamilie?

Ansøgningen sendes til Døgnplejeformidlingen.

Opdateret 8. december 2015

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk