Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Hvorfor er der brug for plejefamilier?

I Danmark er der ca. 6.000 børn i familiepleje. Børn, der af forskellige grunde ikke kan bo i deres biologiske familie. Der er også mange børn, der er anbragt på institution eller et opholdssted.

Et barns opvækst og familiære rammer har stor betydning for både, hvordan barnet oplever sin barndom, og hvordan dets efterfølgende liv som voksen bliver. Som plejefamilie kan du hjælpe et eller flere af disse børn ved at give omsorg og tryghed i din families rammer.

Hvad vil det sige, at være plejefamilie?

Som plejefamilie kan I gennem jeres fælles hverdagsliv i familien bidrage med nærhed, opmærksomhed og tryghed for et eller flere børn.

I Høje-Taastrup Kommune søger vi tre forskellige former for plejefamilier.

Døgnplejefamilie

Her kan et barn flytte ind og have sin faste bopæl og sit hverdagsliv sammen med plejefamilien. Nogen gange vil barnet blive boende hos plejefamilien resten af sin barndom og bliver med tiden en integreret del af familien.

Aflastningsfamilie

Her kan et barn i perioder, for eksempel hver anden weekend eller en fast dag om ugen, bo og deltage i livet i aflastningsfamilien.

Aflastningsfamilieordningen kan være en forebyggende foranstaltning, hvis sigte er at undgå større indgreb som for eksempel døgnanbringelse. Børnene vil typisk få en oplevelse af, hvordan en anden familie kan leve deres hverdag. Som aflastningsfamilie er man dermed også rollemodeller for, hvordan et familieliv også kan være.

Aflastningsfamilier kan også være for børn med særlige behov, for eksempel et handicap. Familier med børn med handicaps har ofte en krævende hverdag, og for dem er det nødvendigt at få et pusterum, så forældrene kan få lidt tid sammen alene eller sammen med barnets søskende.

Akut-plejefamilie

Her kan et barn ved et akut opstået behov fra den ene dag til den anden flytte ind og bo i plejefamilien, indtil der findes en mere permanent løsning. En akut-plejefamilie vil typisk opleve at have flere forskellige børn skiftevis i kortere perioder af gangen.

Opdateret 29. maj 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk