Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Sådan bliver du plejefamilie eller aflastningsfamilie

For at blive plejefamilie skal du have en generel godkendelse fra Socialtilsynet.

Hvis I allerede har en generel godkendelse fra Socialtilsynet

 • Familieplejekonsulenterne kan svare på spørgsmål og fortælle, hvordan I laver en ansøgning.
 • I skal give Familieplejen lov til at indhente oplysninger om jer, såsom straffe- og børneattest, helbredsattest, oplysninger om skatteforhold og sociale forhold.
 • Derefter får I besøg af familieplejekonsulenterne.

Inden plejebarnet flytter ind

 • En familieplejekonsulent og en familierådgiver besøger jer og orienterer om barnet og dets baggrund.
 • I bliver orienteret om de forventninger, der er til jeres arbejde.
 • Derefter vil barnets forældre, familierådgiveren og familieplejekonsulenten besøge jer.
 • Barnets forældre tænker over besøget og melder tilbage til familierådgiveren.
 • I tænker over det og melder tilbage til familieplejekonsulenten.
 • Derefter kommer barnet på besøg sammen med sine forældre.
 • I beslutter jer endeligt.
 • Der udarbejdes en kontrakt omkring plejeforholdet, som I godkender.

Når plejebarnet flytter ind

I skal regne med, at der går 3-4 måneder, før det bliver rigtig hverdag, både for jer og for plejebarnet.

Typiske vanskeligheder kan være:

 • Jalousi mellem plejebarnet og jeres egne børn
 • Jeres følelse af utilstrækkelighed
 • Uventede reaktioner hos familie, venner eller naboer
 • At plejebarnet kan have svært ved at give udtryk for og gengælde jeres følelser
 • At plejebarnets forældre ikke altid handler på en måde, som I synes er godt for barnet
 • At plejebarnet kan have vanskeligt ved at falde til i jeres omgivelser, i skolen med videre
 • At I bliver en ”offentlig” familie i et ansættelsesforhold
 • At professionelle samarbejdspartnere kan have synspunkter, der afviger fra jeres holdninger i forhold til plejebarnet

Hvis I gerne vil gøre en forskel som aflastningsfamilie

I kan under visse forudsætninger blive aflastningsfamilie uden at have en generel godkendelse.

Plejefamilier, der alene benyttes til aflastning efter servicelovens § 84, skal nemlig hverken godkendes som generelt egnet af Socialtilsynet eller som konkret egnet af kommunen.

Hvis et behov for aflastning er opstået alene på baggrund af barnets/den unges funktionsnedsættelse, og hvis aflastningen gives af hensyn til den øvrige familie, skal aflastningen ydes efter servicelovens § 84, stk. 1, jf. § 44. Det er her, at I vil kunne gøre en forskel som aflastningsfamilie.

Hvis du ønsker en generel godkendelse fra Socialtilsynet

Hvis I ikke tidligere har fået en generel godkendelse som plejefamilie fra Socialtilsynet, skal I kontakte Socialtilsynet her og ansøge.

Opdateret 7. juni 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk