Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Sådan bliver du plejefamilie

For at blive plejefamilie skal du have en generel godkendelse fra Socialtilsynet.

 

Hvis du allerede har en generel godkendelse fra Socialtilsynet

 • Døgnplejeformidlingen kan svare på spørgsmål og fortælle, hvordan I laver en ansøgning.
 • I skal give Døgnplejeformidlingen lov til at indhente oplysninger om jer, såsom straffe- og børneattest, helbredsattest, oplysninger om skatteforhold og sociale forhold.
 • Derefter får I besøg af familieplejekonsulenterne.

Inden plejebarnet flytter ind

 • En familieplejekonsulent og en familierådgiver, besøger jer og orienterer om barnet og dets baggrund.
 • I bliver orienteret om de forventninger, der er til jeres arbejde.
 • Derefter vil barnets forældre, familierådgiveren og familieplejekonsulenten besøge jer.
 • Barnets forældre tænker over besøget og melder tilbage til familierådgiveren.
 • I tænker over det og melder tilbage til familieplejekonsulenten.
 • Derefter kommer barnet på besøg sammen med sine forældre.
 • I beslutter jer endeligt.
 • Der udarbejdes en kontrakt omkring plejeforholdet, som I godkender.

Når plejebarnet flytter ind

I skal regne med, at der går 3-4 måneder, før det bliver rigtig hverdag, både for jer og for plejebarnet.

Typiske vanskeligheder kan være:

 • Jalousi mellem plejebarnet og jeres egne børn
 • Jeres følelse af utilstrækkelighed
 • Uventede reaktioner hos familie, venner eller naboer
 • At plejebarnet kan have svært ved at give udtryk for og gengælde jeres følelser
 • At plejebarnets forældre ikke altid handler på en måde, som I synes er godt for barnet
 • At plejebarnet kan have vanskeligt ved at falde til i jeres omgivelser, i skolen med videre
 • At I bliver en ”offentlig” familie i et ansættelsesforhold
 • At professionelle samarbejdspartnere kan have synspunkter, der afviger fra jeres holdninger i forhold til plejebarnet

Vil du vide mere om at blive plejefamilie, kan du få svar på spørgsmålene hos Døgnplejeformidlingen ved at ringe på 4359 1200

Hvis du ønsker en generel godkendelse fra Socialtilsynet

Hvis I ikke tidligere har været plejefamilie - og fået en generel godkendelse fra Socialtilsynet - skal I kontakte Socialtilsynet her og ansøge en.

Når du har fået godkendelsen kan du læse mere om Høje-Taastrup kommunes Døgnplejeformidling her på siden under "Hvis du allerede har en generel godkendelse fra Socialtilsynet". Hvis du har spørgsmål kan du tage kontakt til Døgnplejeformidlingen på tlf. 43591200. 

Opdateret 18. juni 2015

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk