Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Weekendkoloni

Weekendkolonien er et aflastningstilbud til børn i alderen 9-11 år fra udsatte familier. Kolonien har 15 pladser.

En weekend om måneden i perioden marts til februar tager børnene med pædagoger af sted til en hytte i skoven.

Weekendkolonien handler om social læring, positive oplevelser med andre børn og voksne og om at få et supplement til hverdagen.

For at komme i betragtning til weekendkolonien skal henvendelse ske til:

Høje-Taastrup Kommune
Børne- og Ungerådgivningscentret
Bygaden 2
2630 Taastrup
Telefon: 4359 1200

Opdateret 24. januar 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk