Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Børnepasning

Næsten alle børn fra 0-5 år i Høje-Taastrup Kommune bliver passet udenfor hjemmet.

Der er forskellige typer af pasning (dagpleje, daginstitution og privat pasning). Inden for hver kategori er der flere enheder at vælge imellem.

Udgangspunktet er, at kommunen opfylder forældrenes ønske om pasningstilbud. Da der ikke er ubegrænset plads i de enkelte dagtilbud, er der i praksis en venteliste, og pladserne tildeles til den, der har stået længst tid opskrevet til det bestemte pasningstilbud.

 

Opdateret 11. juni 2018

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00