Familie, børn og voksne
  • Få siden oplæst

Dagtilbud til børn

Næsten alle børn fra 0-6 år i Høje-Taastrup Kommune er indskrevet i dagtilbud.

Der er forskellige typer af dagtilbud - både dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede dagtilbud og privat pasning. Dagtilbuddene er geografisk fordelt i hele kommunen.

Kommunen opfylder så vidt muligt forældrenes ønske om dagtilbud, og i de tilfælde, hvor der er venteliste til bestemte dagtilbud, tildeles pladser i dagtilbuddet til børn, der har stået længst tid på ventelisten. 

 

Opdateret 15. januar 2019

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00