Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Forældreindflydelse

Institutioner og dagpleje samarbejder i dagligdagen med forældrene om barnets trivsel og udvikling.

Forældrene har i henhold til dagtilbudsloven adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre og med ansvar for Byrådets beslutninger.

I Høje-Taastrup Kommune er der en forældrebestyrelse for hver områdeinstitution med et antal institutioner (herunder dagplejen). I de enkelte afdelinger/institutioner etableres forældreråd.

Der afholdes forældremøde i hver daginstitution/dagpleje minimum 1 gang årligt.

Læs mere om forældreindflydelse i Styrelsesvedtægt for dagtilbud.

I det daglige er det institutionens/dagplejens opgave at samarbejde med forældrene om barnet.

Opdateret 4. april 2014

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00