Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen har kompetence til at beslutte:

  • principper for områdeinstitutionens arbejde
  • principper for anvendelse af budgetrammen
  • indstillingsret og ret til deltagelse ved ansættelse af ledelsen og indstillingsret ved ansættelse af fastansat personale
  • besvarelse af høringsmateriale udsendt af Byrådet.
  • fastlæggelse af lukkedage besluttet af byrådet
  • hvert 2. år at gennemføre beslutningsprocedure om kommunal frokostordning for de enkelte afdelinger/institutioner i området

Forældrebestyrelsens sammensætning

Forældrebestyrelsen består af en forældrevalgt repræsentant for hver daginstitution (herunder dagplejen) i området samt 2-3 medarbejderrepræsentanter. Det betyder, at der bliver et flertal af forældre i forældrebestyrelsen.

Områdelederen deltager i forældrebestyrelsens møder, men har ikke stemmeret.

Valg til forældrebestyrelse foregår hvert år. Valg af de enkelte medlemmer gælder for en toårig periode.

Opdateret 6. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00