Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Forældremøde

Der skal afholdes forældremøder i de enkelte daginstitutioner/dagplejen mindst en gang om året.

 På et møde i maj måned skal valg til forældrebestyrelse og forældreråd foretages.

For procedurer omkring valg – se Styrelsesvedtægt for dagtilbud .

Forældremødet kan have øvrigt indhold. Det kan være forældrerådet, som beslutter indholdet på forældremødet og evt. tilrettelægge forældremødet.

Der kan være flere forældremøder eller forældrearrangementer i løbet af året.

Opdateret 14. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00