Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Forældreråd

Hvert år vælges et forældreråd i de enkelte daginstitutioner/dagplejen.

Forældrerådets opgaver er:

At tage beslutning om forhold og aktiviteter, der er nærværende for den enkelte afdeling i hverdagen – fx stå for forældrearrangementer for husets børn og forældre.

Eventuelt afgive høringssvar til forældrebestyrelsen inden der træffes beslutninger om principper for dagtilbuddets arbejde, eller inden der træffes beslutning om anvendelsen af budgetrammen.

Derudover kan forældrerådet medvirke ved ansættelse af personale til afdelingen, hvis forældrebestyrelsen beslutter dette.

Forældrerådet afholder 3-4 møder om året.

Forældrerådets sammensætning

Det er op til den enkelte afdeling at beslutte størrelsen på forældrerådet. Dog skal der vælges et ulige antal.

Den forælder, der er valgt i afdelingen til at sidde i forældrebestyrelsen, er automatisk medlem af forældrerådet.

Medlemmerne af forældrerådet er valgt for ét år.

Opdateret 14. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00