Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Lukkedage for daginstitutioner

Byrådet har besluttet følgende lukkedage i daginstitutionerne:


 • 3 hverdage før Skærtorsdag
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • 23. december
 • Mellem jul og nytår fra den 24. december - 31. december, begge dage inkl. 
 • 1 lukkedag (2 lukkedage hvis den 23. december er en lørdag eller søndag) aftales i områderne.

Nødpasning

Har du behov for pasning af dit barn på lukkedagene, sker det i en anden institution i kommunen. Oplysning om nødpasning fås ved områdelederen eller opslag i den enkelte institution.

Der er dog ikke mulighed for nødpasning på Grundlovsdag (½ dag) og den 24. december.

Se oversigt over områdeopdelingen af institutioner

Lukkede institutioner den 2. januar 2017 

 • Børnehuset Blåkilde
 • Elverhuset
 • Firkanten
 • Kildehuset
 • Mariehønen
 • Parkhaven
 • Børnehuset Brøndvej
 • Børnehuset Flinteby

Lukkede institutioner den 20. februar 2017

 • Junglehuset
 • Bakketoppen
 • Eventyrhuset
 • Hallandsparken
 • Lunden
 • Lyngen

Lukkede institutioner den 16. oktober 2017

 • Børnehuset Blåkilde
 • Elverhuset
 • Firkanten
 • Kildehuset
 • Mariehønen
 • Parkhaven
 • Børnehuset Brøndvej
 • Børnehuset Flinteby

Lukkede institutioner den 20. oktober 2017

 • Junglehuset
 • Bakketoppen
 • Eventyrhuset
 • Hallandsparken
 • Lunden
 • Lyngen
 • Solsikken/Taastrupdal
 • Taastruphøj
 • Taastrupvang
 • Åen/Troldehuset
 • Frøen
 • Æblehaven
 • Nøddekrattet/Dagplejen
 • Klatretræet
 • Solhøj
 • Universet
 • Børnehuset ABC
 • Stenbuen
 • Stenmøllen

Lukkede institutioner den 22. december 2017

 • Kastanjely
 • Solsikken/Taastrupdal
 • Taastruphøj
 • Taastrupvang
 • Børnehuset ABC
 • Solhøj
 • Stenbuen
 • Stenmøllen
 • Børnehuset Universet
 • Åen/Troldehuset
 • Frøen
 • Æblehaven
 • Nøddekrattet/Dagplejen
 • Klatretræet
Opdateret 24. maj 2017

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00