Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Mad i dagtilbud

Maden i vores institutioner skal være sund og varieret og følge de officielle anbefalinger for sund mad

Det fremgår af kommunens principper for mad- og måltider i dagtilbud, at vi også vægter økologien højt.

Frokost

For børn over 3 år er der en kommunal frokostordning, hvis forældregruppen i daginstitutionen har valgt dette. Se også til- og fravalg om frokostordning.

Hvis forældrene fravælger den kommunale frokostordning, skal man enten:

Mellemmåltider

Der er forskellige modeller for mellemmåltider til børn over 3 år:

  • Dagtilbuddet giver mellemmåltider efter beslutning i forældrebestyrelsen
  • Forældrene giver selv barnet mad med til mellemmåltider – evt. til en fælles fordeling af mad
  • Forældrene opretter en forældrearrangeret madordning for mellemmåltider.  
Opdateret 9. december 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00