Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Kommunal frokostordning

Høje-Taastrup Kommune tilbyder en kommunal frokostordning for børn i børnehave

Frokostordningen er en kollektiv ordning – alle børnene i afdelingen er med i ordningen. Forældrene kan beslutte ved afstemning hvert andet år, om ordningen skal fravælges jf. ”Retningslinjer om fravalg af kommunal frokostordning.

Eksempel på menuplan i en integreret daginstitution

Mad- og måltidsprincipper

Høje-Taastrup Kommunes Mad- og Måltidsprincipper for dagtilbud gælder for den kommunale frokostordning.

Det betyder blandt andet, at der skal være frugt og/eller grønt til frokostmåltidet, og at minimum 50 % af maden skal være økologisk. Bemærk, at de enkelte bestyrelser skal formulere en lokal handleplan for de kommunale Mad- og Måltidsprincipper for dagtilbud.

Madens kvalitet

Maden produceres i køkkenet i den enkelte afdeling af råvarer, der tilberedes til færdige retter. Råvarerne skal være 1. klasses fødevarer, som lever op til fødevaremyndighedernes krav.

Maden kan være både kold og varm. Kold mad kan være praktisk, når børnene skal på tur, men er typisk både dyrere og mere arbejdskraftkrævende end varm mad. Varm mad giver mulighed for mere specifikke retter, der kan udvide børnenes smag for mad. Til gengæld er man afhængig af at spise på et bestemt tidspunkt.

Køkkenfaciliteter og indkøb

Alle afdelinger har produktionskøkkener, hvori der kan produceres både kold og varm mad. Der er beregnet plads til opbevaring, da der skal købes fødevarer ind til flere dage – gerne til en uge ad gangen. Fødevarerne skal købes ind via de kommunale indkøbsaftaler.

 

Personale

Der gives ressourcer til at ansætte personale til produktion af frokosten.

 

Budget til mad 

Der gives ressourcer til råvarer. Det er beregnet, at børnene får mad alle dage på året minus 6 ugers ferie.

 

Forældrebetaling

Den kommunale frokostordning betales 100 % af forældrene. Betalingen kaldes for frokosttakst og ligger ud over den almindelige dagtilbudstakst, som betales af kommunen med 75 % og af forældrene med 25 % af de faktiske udgifter til drift af dagtilbudspladsen. Der er søskenderabat og friplads på frokosttaksten med samme procentsats, som for den almindelige dagtilbudstakst. 

Fritagelse

Et barn med et lægedokumenteret behov for en diæt, som institutionen ikke kan levere, kan fritages fra at deltage i frokostordningen. Begge følgende betingelserne skal være opfyldt:

  • Barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver specialkost.
  • Kommunalbestyrelsen vurderer, at kommunen ikke forsvarligt kan tilbyde barnet frokost i daginstitutionen.

Hvis barnet fritages bortfalder forældrenes betaling til frokostordningen.

Ønsker du dit barn fritaget fra frokostordningen skal du aflevere en lægeerklæring om barnets behov for specialkost til afdelingens pædagogiske leder. Den pædagogiske leder vil derefter i samråd med Institutions- og Skolecenter afgøre, om der er mulighed for at imødekomme dit barns behov, eller om dit barn fritages fra ordningen.

Disse institutioner har frokostordning med virkning fra 1. januar 2017 og to år frem:

Område 1:
Elverhuset, Kildehuset, Børnehuset Brøndvej og Børnehuset Flinteby.

Område 2:
Lærken, Bakketoppen, Eventyrhuset, Børnehuset Frøen, Junglehuset, Lunden og Lyngen.

Område 3:
Klatretræet, Kogletræet, Nøddekrattet/Dagplejen, Æblehaven, Lindetræet og Stjernehuset.

Område 4:
Kastanjely, Solsikken/Taastrupdal, Taastruphøj, Taastrupvang, Børnehuset ABC og Solhøj.

samt virksomhedsinstitutionen Minigiro.

Lovgrundlag 

L 212 Lov om ændring af dagtilbudsloven. (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.). Vedtaget i Folketinget 04-06-2010. Ifølge denne lov er formålet med frokostordningen, at alle børn i dagtilbud skal have tilbudt et dagligt fælles sundt frokostmåltid for hermed at medvirke til, at:

  • Fremme gode kostvaner i en tidlig alder
  • Forebygge overvægt blandt 0-6 årige børn
  • Give børnene et godt udgangspunkt for trivsel, udvikling og læring
  • Understøtte travle børnefamilier, så de ikke skal lave madpakker til børnene hver dag
  • Den frokostordning, som kommunen tilbyder, skal være sund.
  • Maden, børnene får til frokost, skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund mad til børn. Aktuelt er Fødevarestyrelsens anbefalinger beskrevet i publikationen "Det fælles frokostmåltid"

Opdateret 6. december 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00