Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Forældrearrangerede frokost- og madordninger

Hvad er en forældrearrangeret frokostordning?

En forældrearrangeret frokostordning omfatter kun frokostmåltidet og træder i stedet for den kommunale frokostordning. En forældrearrangeret frokostordning kan således kun etableres, hvis institutionen fravælger den kommunale frokostordning.

Det er frivilligt om der på den enkelte institution oprettes en forældrearrangeret frokostordning til erstatning for den kommunale, og det er frivilligt for det enkelte barns forældre om de vil være med i ordningen.

Der ydes fripladstilskud til forældrearrangerede frokostordninger.

Hvad er en forældrearrangeret madordning?

Forældrearrangeret madordning hed tidligere forældrebetalt madordning. Begrebet dækker den mad der tilbydes ud over frokosten, fx morgen, formiddag og eftermiddag.

Ligesom med de forældrearrangerede frokostordninger er det frivilligt for forældrene til det enkelte barn, om de ønsker at være med i ordningen.

Der ydes ikke fripladstilskud til forældrearrangerede madordninger.

Retningslinjer for forældrearrangeret frokost- og madordning 

Kvalitet:

De forældrearrangerede frokost- og madordninger skal leve op til de kvalitetskrav, der er angivet i kommunens mad- og måltidspolitik for dagtilbud. 

Pris:

Forældrearrangerede frokost- og madordninger skal være uafhængige af kommunens ressourcer og hvile i sig selv.

Personalets ressourcer skal bruges til det serviceniveau, Byrådet har givet budget til, og forældrearrangerede frokost- og madordninger må ikke udhule dette serviceniveau.

Den maksimale pris for en forældrearrangeret frokostordning må ikke overstige prisen for den kommunale frokostordning (582 kr. mdl. i 2011.). For en forældrearrangeret madordning må prisen ikke overstige 130 kr. mdl. (2011-niveau) ekskl. morgenmad, idet morgenmad p.t. er en del af kommunens serviceniveau i institutionerne og derved omfattet af forældrenes betaling for dagtilbuddet.

Den forældrebetalte frokostordning skal bidrage med en andel til den personale-grundnormering, der er tildelt institutioner med vuggestuebørn. 

Friplads til forældrearrangerede frokostordninger

Forældrene kan ansøge Høje-Taastrup Kommune om friplads til den forældrearrangerede frokostordning (men ikke til evt. madordninger).

Tilskuddet til frokostordningen går til at nedsætte de pågældende forældres betaling til den forældrearrangerede frokostordning.

Jura og personale

Som udgangspunkt er det forældrene som er ansvarlig for ordningen. Det vil sige, at det er forældrene, som hæfter ved manglende betaling til leverandør eller manglende betaling fra forældre, der har tilmeldt sig ordningen.Det er ikke Høje-Taastrup Kommune, som hæfter, selvom kommunen administrerer ordningen.

Hvis forældrene indgår aftale med leverandør af råvarer eller færdigretter, betragtes aftalen som en privatretlige aftale.

Ønsker forældrene at betale for arbejdskraft, skal dette aftales med områdelederen, så ansættelsesforholdet indgås mellem den medarbejder, der udfører arbejdet med maden og Høje-Taastrup Kommune. 

Administration

Forældrebestyrelsen skal månedlig indberette, hvem der er med i en forældrearrangeret frokostordning, og hvem der har betalt. Dette af hensyn til kontrol omkring evt. fripladstilskud.

Opdateret 18. august 2013

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00