Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Oprettelse af private daginstitutioner

Daginstitutioner kan med Byrådets godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution, jf. Dagtilbudsloven § 19 (Lovbekendtgørelse nr. 167 af 20/02/2015)

Beslutningen er truffet af Høje-Taastrup Kommunes Byråd den 16. juni 2015

Hvis du vil ansøge om at starte en privat daginstitution, skal du sørge for at leve op til de godkendelseskriterier, som Byrådet har besluttet. De omhandler bl.a. proceduren for godkendelse, de fysiske rammer, optagelsesregler, forældreindflydelse, overholdelse af regler og personaleforhold.

Se godkendelseskriterierne her.

 

Opdateret 8. november 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00