Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Oversigt over institutioner

Institutionerne og dagplejen i Høje-Taastrup Kommune er inddelt i to opskrivningsområder. Dit barn kan opskrives i en institution eller dagpleje efter eget valg.

Pasningsgarantien dækker dog indenfor det opskrivningsområde, hvor barnet bor.

  • Opskrivningsområde 1
    Omfatter distrikterne Torstorp Skole, Selsmoseskolen, Gadehaveskolen, Borgerskolen, Mølleholmskolen og Sengeløse Skole. 
  • Opskrivningsområde 2
    Omfatter distrikterne Hedehusene skole, Charlotteskolen, Reerslev Skole og Fløng Skole. 

Du kan se, hvor institutionerne ligger på kortet herunder:

Opdateret 30. august 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00