Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Udmeldelse af institutionen

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den sidste dag eller 15. i måneden. Dette gælder også ved fraflytning fra Høje-Taastrup Kommune.

Du skal udmelde dit barn af dagplejen eller daginstitutionen via digital pladsanvisning.

Automatisk udmeldelse

Du behøver ikke at udmelde, hvis dit barn starter i en anden dagpleje eller daginstitution i Høje-Taastrup Kommune, samt ved overflytning mellem vuggestue- og børnehaveplads i integreret daginstitution, - her sker udmeldelsen automatisk.

Udmeldelse i forbindelse med skolestart i en kommunalskole

Børn der starter i en kommunal skole udmeldes automatisk den 31. marts, dog ikke børn der skal på Selsmoseskolen, da de har mulighed for, at blive i børnehaven indtil skolestart.

Udmeldelse i forbindelse med skolestart på en privatskole

Børn der starter på en privatskole har mulighed for at blive i børnehaven indtil 31. juli såfremt SFO på privatskolen først starter 1. august. Du skal selv huske, at udmelde dit barn, når dit barn skal gå på en privatskole, her gælder de almindelige regler for udmeldelse.

Udmeldelse før skolestart

Hvis dit barn skal udmeldes før skolestart, skal du selv gøre dette, her gælder de almindelige regler for udmeldelse.

Opdateret 29. november 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00