Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Pædagogisk tilsyn

Høje-Taastrup Kommune er - jf. Dagtilbudsloven - forpligtet til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering. Institutions- og Skolecenteret har ansvaret for, at tilsynet gennemføres.

Tilsynet sker i samarbejdet med områdelederne. Byrådet gøres bekendt med resultatet af tilsynet og har ret og pligt til at handle i forhold til dette

Med det pædagogiske tilsyn vurderes dagtilbuddets praksis i forhold til:

  • Dagtilbudsloven – herunder arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger
  • Høje-Taastrup Kommunes grundlæggende værdier (professionalisme, engagement, helhed og menneskelighed/et positivt livssyn)
  • Børne- og ungepolitikken

Ved tilsynet lægges der desuden vægt på at vurdere personalets kvalifikationer i forhold til at løse opgaven i dagtilbuddet.

Opdateret 14. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00