Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Pædagogiske læreplaner

Ifølge dagtilbudsloven skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart.

Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for disse temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier.

Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, herunder hvordan dagtilbuddet tager højde for, at børn har forskellige behov.

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje.

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan, herunder at revidere læreplanen.

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter, fører til opfyldelse af de opstillede mål inden for de temaer.

Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.

Byrådet skal godkende de pædagogiske læreplaner i dagtilbud.

Ifølge dagtilbudsloven skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart.

Efter udarbejdelsen af et nyt arbejdsredskab til arbejdet med de pædagogiske læreplaner, er der udarbejdet fælles beskrivelser af metoder og aktiviteter indenfor de 6 læreplanstemaer, som dagtilbuddene skal arbejde ud fra.

Derud over laver det enkelte dagtilbud en analyse af institutionens samlede børnegruppes udviklingsbehov og herefter udarbejdes der mål og udviklingsplaner for, hvordan de vil arbejde pædagogisk med den samlede børnegruppe, for at understøtte denne viden.

 

Opdateret 30. august 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00