Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Tilsyn med fysiske rammer

Udearealer

Driftsbyen udfører en årlig inspektion, og en løbende/ugentlig kontrol samt pasning af udearealerne.

Indendørs

Center for ejendomme og intern service fører tilsyn med alle bygningsforhold.

Brandsyn

Brandsyn er lovpligtige og foretages i alle daginstitutioner én gang årligt. Brandsynet foretages af Østsjællands Beredskab.

Den pædagogiske leder instruerer personalet i brandsikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at der gennemføres en årlig brandøvelse.

En gang årligt efterses dagtilbuddets brandslukningsudstyr.

Hygiejne

Kommunens sundhedsfremmekonsulenter fører tilsyn med sundheds- og hygiejneforhold, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning. Herunder røgfrie miljøer, sovestillinger, seler i barnevogne, m.m. 

Læs om hygiejne i daginstitutioner.

Sikker transport

Børn transporteres efter reglerne i færdselsloven.

Legetøj

Legetøj lever op til DS/EN71 samt sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr.: 1116 af 12. december 2003. 

Opdateret 30. august 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00