Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Pasningstilbud

I Høje-Taastrup er der flere muligheder, når du skal have passet dit barn på op til 6 år.

Det kan du læse mere under daginstitutiondagpleje og privat pasning.

Børnepasning er meget andet end bare pasning. Det er også udvikling, læring og samvær. Barnet kommer til at være sammen med andre børn, som de kan blive inspireret og lære af.

Børnene passes af professionelle voksne, som sørger for at børnene er trygge, har gode relationer til andre børn og voksne og tilrettelægger aktiviteter, som fremmer børnenes udvikling. Læs mere om pædagogik, læring og udvikling.

Der er forskel på de enkelte pasningstilbud, fordi indholdet formes i samarbejde med forældrebestyrelserne. Når man skal skrive sit barn op til en plads i et børnepasningstilbud, er man velkommen – efter aftale - til at besøge et eller flere steder, inden man skriver barnet op.

Dagtilbudsloven og Høje-Taastrup Kommunes politikker sætter rammerne for kommunens dagtilbud. Det betyder blandt andet, at kommunen fører tilsyn, med den pædagogiske kvalitet ligesom den fører tilsyn med fysiske rammer.

Opdateret 8. november 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00