Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Daginstitution

Der er tre forskellige typer daginstitutioner: Aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og børnehaver.

Alle daginstitutioner har ansat uddannede pædagoger og uuddannede medhjælpere. Hver daginstitution ledes af en pædagogisk leder.

Aldersintegrerede institutioner

Aldersintegrerede institutioner er institutioner, hvor børn kan komme fra 0 år til de skal i skole omkring 6 årsalderen. Der er som regel grupper med børn op til 3 år (vuggestuegrupper) og grupper med børn over 3 år (børnehavegrupper). Der kan dog også være andre måder at fordele børnene på.

Høje-Taastrup Kommune prioriterer at have flest aldersintegrerede institutioner, da det minimerer overgangene i barnets liv.

Vuggestuer

For børn fra 0 år til og med 2 år. Børnene er inddelt i mindre grupper.

Børnehaver

For børn fra 3 år til 5-6 års alderen. Børnene er inddelt i mindre grupper. Børn kan dog allerede fra alderen 2 år og 10 mdr. tilbydes børnehave.

Opdateret 14. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00