Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Dagpleje

Dagplejen er et pasningstilbud til børn indtil 3 år. Barnet passes i dagplejerens private hjem. I dagplejehjemmet vil der typisk være 4 børn.

I dagplejen har barnet tæt kontakt til én voksen/dagplejer.

En gang om uge samler en gruppe dagplejere børnene i en legestue, hvor der foregår aktiviteter, som er egnede til at udvikle børnenes sociale, sproglige og motoriske færdigheder.

Der er tilknyttet en fast tilsynsførende dagplejepædagog til den enkelte dagplejer.

Dagplejen i Høje-Taastrup har disse fem værdier:

  • Det enkelte barn i centrum
  • Hjemlige omgivelser - andet hjem
  • Tid til at være i nuet (frihed til at vælge)
  • Trivsel
  • Tæt forældresamarbejde

Den enkelte dagplejer uddyber og indarbejder de fem værdier i sit daglige arbejde. Den enkelte dagplejer skriver i sin egen præsentationsfolder.

Åbningstider og kontakt

Dagplejen har åbningstider i tidsrummet kl. 6.30 - 17.00 (dog max. 48 timer). Dagplejen ledes af pædagogisk leder Tina Nyberg, telefon 2484 6090

Opdateret 30. november 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00