Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Privat børnepasning

Hvis du ikke ønsker at benytte et kommunalt tilbud om børnepasning, kan du benytte sig af en privat børnepasser.

Du kan enten ansætte en privat børnepasser eller købe sig ind i en ordning, der allerede er etableret.

Læs mere om privat børnepasning.

Kommunen yder økonomisk tilskud til forældre, der vælger at benytte en privat børnepasser.

 

 

 

Opdateret 22. oktober 2015

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00